Първа международна научна конференция TIEM’15

image-1

На 16.10.2015 г. във Факултета по технически науки при университета “Св. Климент Охридски” в град Битоля, Република Македония се проведе Първата международна научна конференция TIEM’15. В конференцията участваха 8 университета, сред които ВУТП – София, “Св. Климент Охридски”- Битоля, Македония, ТУ – София, ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицински университет – София, ВУ Тодор Каблешков и други. В четирите научни секции Telecommunications, Electrical and mechanical energy systems and technologies, Information technologies, Management in communication бяха представени 44 рецензирани доклади и постери. Най-добрите доклади ще бъдат публикувани във International Scientific Journal Horizons.

Галерия със снимки от конференцията