Публични лекции изнесоха доц. д-р Галя Таскова и проф. д.н. инж. Красимир Ениманев

DSC07422

Днес в зала 219 на Висше училище по телекомуникации и пощи бяха изнесени публични лекции от от доц. д-р Галя Вескова Георгиева – Таскова и проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев.

Лекцията на доц. д-р Галя Вескова Георгиева – Таскова беше на тема „Доказване на енергийна ефективност при въвеждането на нови стандарти в осветителната техника“ и започна в 15 ч.

Час по-късно проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев представи лекция на тема „Инфраструктурно осигуряване на устойчивото развитие“.