Публична лекция на проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Кръстев Терзиев.

DSC07478

Днес в зала 219 на Висше училище по телекомуникации и пощи беше изнесена публична лекция от  проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Кръстев Терзиев.

Събитието започна в 14 ч., като темата на публичната лекция беше „Социалните политики като теория и обществена практика в България“.

Проф. Терзиев подари на ВУТП икона на Св. Георги – символ на победата и храбростта.

Проф. д.ик.н.  Росица Чобанова, заместник ректор по Научни изследвания  и международно сътрудничество, връчи на проф. Терзиев свидетелство за академична длъжност „професор“ с пожелание за много успехи занапред.