Публична лекция изнесе доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов

DSC07520

Днес от 11 ч. в зала 219 на Висше училище по телекомуникации и пощи беше изнесена публична лекция от доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов на тема „Социална среда, различия и стрес на човешките ресурси в организацията (управленски аспекти)“.

Проф. дтн инж. Димитър Радев, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи, връчи на доц. Стоянов свидетелство за академична длъжност „доцент“ с пожелание за много успехи.

Доц. Стоянов благодари за признанието както на академичния състав на ВУТП, така и на колегите от администрацията.