Второ класиране приключи, вижте как да се запишете

Students or pupils of school class writing an exam test in classroom concentrating on their work

На 10 юли 2017 г. приключи второто класиране на кандидатстудентите във Висше училище по телекомуникации и пощи.

При записване новоприетите студенти трябва да представят следните документи:

  • Диплома за средно образование – оригинал,
  • Документи за записване на новоприети студенти, които се закупуват от библиотечно-информационен и издателски център наВУТП, на цена от 10 лв
  • Три снимки с формат 3,5см/4,5 см;
  • Медицинско удостоверение от личния лекар;
  • Лична карта, която след проверка се връща на студента;
  • Платежно нареждане за внесена такса обучение (ТО) през първия семестър. Таксата се внася по банкова сметка на ВУТП:

IBANBG41BNBG96613100122701; BIC: BNBGBGSD

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)

Сумата за такса обучение се изписва цифром и словом;

В полето „Основание за плащане“ се изписва: Такса за обучение, първи семестър;

В полето „Задължено лице“ се изписват трите имена на новоприетия студент.

Такси за 2017/2018 г.

to-ucnebna-2017-2018