Резултатите от изпит по английски език, проведен на 21 юли 2017 година

happy-daydreamer-working-in-the-office_1163-340

П Р О Т О К О Л

на резултатите от кандидатстудентски изпит по английски език, проведен на

21 юли 2017 година

Входящ № Име, презиме и фамилия на кандидат-студента Оценка
1 АЕ001/2107 Александър Ивов Аврамов 4.90
2 АЕ002/2107 Димитър Евгениев Николов неявил се
3 АЕ003/2107 Виктория Валентинова Вандова 3.00
4 АЕ004/2107 Паоло Пламенов Петров неявил се
5 АЕ005/2107 Марина Боянова Калинова неявил се
6 АЕ006/2107 Николай Николаев Христов неявил се
7 АЕ007/2107 Петър Петров Борисов неявил се
8 АЕ008/2107 Радослав Петров Борисов неявил се
9 АЕ009/2107 Димитър Александров Аврамов 5.30
10 АЕ010/2107 Цветан Славиев Славчев 3.00
11 АЕ011/2107 Ивайло Ивайлов Стоянов 4.00
12 АЕ012/2107 Иван Красимиров Драгоев 4.50
13 АЕ013/2107 Николай Андонов Вълчев 3.00
14 АЕ014/2107 Анелия Стефанова Стефанова неявил се
15 АЕ015/2107 Даниел Емилов Буляков неявил се
16 АЕ016/2107 Димо Иванов Тодоров 3.50
17 АЕ017/2107 Иван Илиянов Кръстев неявил се
18 АЕ018/2107 Владислав Красимиров Валентинов неявил се
19 АЕ019/2107 Павел Пламенов Кузманов неявил се
20 АЕ020/2107 Милен Емилов Петров 3.00
21 АЕ021/2107 Ангел Иванов Стамов неявил се