НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ

teenager-cheering-cheerful-copy-space-campus_1134-1166

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВСИЧКИ АБСОЛВЕНТИ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 Г. (ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“) Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВЯТ СТУДЕНТСКА КНИЖКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ.

ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ ЩЕ ОБРАБОТВА ДОКУМЕНТИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК (24.07.2017 Г.) ДО ПЕТЪК (04.08.2017 Г.) ОТ 10:00 ЧАСА ДО 12:30 ЧАСА И ОТ 13:30 ЧАСА ДО 15:00 ЧАСА.

ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ