Класирания за стипендии

8e77d7855e84b3212d0bbc0a71a82dd6

Комисията по стипендии

 

КЛАСИРА:

За стипендия за успех студентите от образователно–квалификационните степени „професионален бакалавър“ и „магистър“, както следва:

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност ОКС Среден успех от предходните два семестъра  

Сума

(в левове)

1 Валентина Валентин Василева 160105 КАСП професионален бакалавър 5,31 150
2 Калин Витославов Гочев 131209 МИТТП професионален бакалавър 4,83 130
3 Светослав Пенков Вълканов 120647 БКР професионален бакалавър 4,92 130
4 Станислава Маринова Милева 120648 БКР професионален бакалавър 5,17 150
5 Любозар Щастливов Миховски 160178 СП професионален бакалавър 5,46 150
6 Тинка Минчева Николова 160076 КАСП професионален бакалавър 5,62 150
7 Владимир Георгиев Левчев 111059 ТТ професионален бакалавър 4,08 110
8 Костадин Николов Ценов 131145 МИТТП професионален бакалавър 5,50 150
9 Десислава Цветкова Цветкова 120651 БКР професионален бакалавър 5,08 150
10 Станислав Йорданов Стефанов 160047 КАСП професионален бакалавър 4,92 130
11 Виктор Бориславов Терзийски 131146 МИТТП професионален бакалавър 5,30 150
12 Александър Стефанов Цалов 160177 КАСП професионален бакалавър 5,15 150
13 Борислава Любомирова Сапарева 111025 ТТ професионален бакалавър 5,90 150
14 Траян Траянов Тодоров 150086 ТМ професионален бакалавър 5,90 150
15 Здравка Александрова Григорова 131164 МИТТП професионален бакалавър 5,30 150
16 Виктор Асенов Каменов 131194 МИТТП професионален бакалавър 5,10 150
17 Людмил Пламенов Благоев 111069 ТТ професионален бакалавър 5,25 150
18 Валери Георгиев Николчев 160139 КАСП професионален бакалавър 4,46 110
19 Надежда Стоянова Шонинска 120666 БКР професионален бакалавър 5,58 150
20 Петър Недялков Петков 111052 ТТ професионален бакалавър 5,75 150
21 Николай Василев Трифонов 111042 ТТ професионален бакалавър 5,80 150
22 Вероника Тодорова Кремер 110991 ТТ професионален бакалавър 6,00 150
23 Ивайло Иванов Пашкулев 120662 БКР професионален бакалавър 4,42 110
24 Васил Ангелов Шпатов 150083 ТМ професионален бакалавър 5,90 150
25 Георги Живков Алексиев 120639 ТМ професионален бакалавър 5,90 150
26 Мирослав Пламенов Григоров 111032 ТТ професионален бакалавър 5,30 150
27 Николай Кръстев Илиев 150076 ТМ професионален бакалавър 5,70 150
28 Ралица Димитрова Василева 160078 СП професионален бакалавър 5,00 150
29 Васил Боянов Митков 160079 СП професионален бакалавър 4,69 130
30 Вергил Цанков Иванов 131168 МИТТП професионален бакалавър 5,70 150
31 Светослав Христов Велинов 111015 ТТ професионален бакалавър 5,50 150
32 Севдалин Красимиров Марков 150079 ТМ професионален бакалавър 5,70 150
33 Тасим Нурсал Тасим 311048 ТТ професионален бакалавър 5,70 150
34 Благомира Бориславова Димитрова 030030 УУ  

магистър

4,36 110
35 Цветан Георгиев Андреев 131226 МИТТП професионален бакалавър 5,17 150
36 Борислав Евгениев Беремов 131213 МИТТП професионален бакалавър 4,83 130
37 Петър Веселинов Савов 131219 МИТТП професионален бакалавър 5,08 150
38 Владимир Стоянчев Владимиров 120652 БКР професионален бакалавър 4,58 130
39 Владимир Иванов Ненчев 120650 БКР професионален бакалавър 4,92 130
40 Велин Видев Велев 131195 МИТТП професионален бакалавър 5,10 150
41 Хавише Али Биркова 131215 МИТТП професионален бакалавър 5,17 150
42 Георги Димитров Димитров 160059 КАСП професионален бакалавър 4,69 130
43 Луиза Ивайлова Ангелова 131126 МИТТП професионален бакалавър 5,20 150
44 Салихе Сабриова Манзурска 131115 МИТТП професионален бакалавър 5,00 150
45 Соня Василева Маврова 131124 МИТТП професионален бакалавър 5,90 150
46 Петър Димитров Тодоров 110995 ТТ професионален бакалавър 5,50 150
47 Мария Юлиева Илиева 131191 МИТТП професионален бакалавър 5,50 150
48 Лилия Руменова Чавдарова 131225 МИТТП професионален бакалавър 4,83 130
49 Нели Красимирова Ненкова 131165 МИТТП професионален бакалавър 5,90 150
50 Тодор Борисов Стойчев 111050 ТТ професионален бакалавър 5,67 150
51 Никола Гаврилов Николов 131217 МИТТП професионален бакалавър 5,08 150
52 Красимир Иванов Джоджов 131211 МИТТП професионален бакалавър 4,67 130
53 Марио Красимиров Димитров 131185 МИТТП професионален бакалавър 5,00 150
54 Люсия Руменова Ангелова 131170 МИТТП професионален бакалавър 4,70 130
55 Светослав Христов Иванов 120653 БКР професионален бакалавър 5,25 150
56 Надка Николова Цветкова 131231 МИТТП професионален бакалавър 4,92 130
57 Лазаринка Петрова Христова 131243 МИТТП професионален бакалавър 4,83 130
58 Анета Георгиева Митрова 131229 МИТТП професионален бакалавър 4,58 130
59 Димитър Владимиров Тошев 131244 МИТТП професионален бакалавър 5,00 150
60 Костадин Маринов Маринов 131210 МИТТП професионален бакалавър 4,75 130
61 Величка Андонова Сакалова 131182 МИТТП професионален бакалавър 5,20 150
62 Весела Ангелова Стефанова 131230 МИТТП професионален бакалавър 4,58 130
63 Весела Христова Петрова 131179 МИТТП професионален бакалавър 5,30 150
64 Наталия Любомирова Коларска 131143 МИТТП професионален бакалавър 5,80 150
65 Александър Цветанов Младенов 131177 МИТТП професионален бакалавър 5,10 150
66 Гергана Ивайлова Петрова 131245 МИТТП професионален бакалавър 5,17 150
67 Драгана Митич 111091 ТТ професионален бакалавър 5,58 150

 

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност ОКС Среден успех от предходните два семестъра  

Сума

(в левове)

1 Станислава Маринова Милева 120648 БКР професионален бакалавър 5,17 150

 

 

Комисията по стипендии

КЛАСИРА:

За социална стипендия студентите от образователно–квалификационните степени „професионален бакалавър“ и „магистър“, както следва:

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност  

Курс

 

ОКС

Сума

(в левове)

1 Радослав Цветелинов Гоцев 020059 МКИ 1-ви магистър 150
2 Александър Миланов Христов 160093 СП 2-ри професионален бакалавър 150
3 Весела Ангелова Стефанова 131230 МИТТП 2-ри професионален бакалавър 150
4 Петър Накев Георгиев 111114 ТТ 1-ви професионален бакалавър 150
5 Мирослав Пламенов Григоров 111032 ТТ 3-ти професионален бакалавър 150
6 Йордан Димитров Димитров 160050 СП 2-ри професионален бакалавър 150
7 Диана Валериева Григорова 030057 УУ 1-ви магистър 150
8 Благомира Бориславова Димитрова 030030 УУ 2-ри магистър 150
9 Светослав Николаев Цветков 010044 ИТ 1-ви магистър 150
10 Полина Ванкова Хаджииванова 030031 УУ 2-ри магистър 150
11 Диана Данчева Петкова 030055 УУ 1-ви магистър 150
12 Кристиян Любчов Симеонов 020065 МКИ 1-ви магистър 150
13 Димитър Господинов Георгиев 010026 ИТ 2-ри магистър 150
14 Паулина Борисова Борисова 030039 УУ 2-ри магистър 150
15 Костадин Маринов Маринов 131210 МИТТП 2-ри професионален бакалавър 150
16 Асен Бориславов Никлев 160143 КАСП 2-ри професионален бакалавър 150
17 Радостин Красимиров Мичев 160142 КАСП 2-ри професионален бакалавър 150
18 Симеон Бориславов Никлев 140394 ТИ 3-ти професионален бакалавър 150

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност  

Курс

 

ОКС

Сума

(в левове)

1 Валентин Венциславов Николов 160064 СП 2-ри професионален бакалавър 150

 

 

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност  

Курс

 

ОКС

Сума

(в левове)

1 Мария Павлова Петрова 160065 СП 2-ри професионален бакалавър 150

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност  

Курс

 

ОКС

Сума

(в левове)

1 Себастиян Мариянов Янев 160100 СП 2-ри професионален бакалавър 150

 

 

 

Комисията по стипендии

КЛАСИРА:

За стипендия чуждестранните студенти от образователно–квалификационните степени „професионален бакалавър“ и „магистър“,както следва:

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност  

Курс

 

ОКС

Сума

(в левове)

1 Стефан Симов 220007 ТТ 1-ви професионален бакалавър 200
2 Марко Тодорович 220008 ТТ 1-ви професионален бакалавър 200
3 Кирил Кимов 220009 ТТ 1-ви професионален бакалавър 200
4 Йован Станулович 220010 ТТ 1-ви професионален бакалавър 200
5 Валентина Кръстев 220011 ТТ 1-ви професионален бакалавър 200
6 Марко Златков 230004 БКР 1-ви професионален бакалавър 200
7 Борис Димитров 210010 КАСП 1-ви професионален бакалавър 200
8 Виталий Сергеевич Димитров 210008 СП 1-ви професионален бакалавър 200
9 Георги Александров 240001 СП 1-ви професионален бакалавър 200
10 Йелена Симов 240002 СП 1-ви професионален бакалавър 200
11 Виктория Петровска 240003 СП 1-ви професионален бакалавър 200
12 Саня Джорджев 220001 ТТ 2-ри професионален бакалавър 200
13 Силвия Геров 220002 ТТ 2-ри професионален бакалавър 200
14 Кристина Симов 220003 ТТ 2-ри професионален бакалавър 200
15 Катарина Йеремич 220004 ТТ 2-ри професионален бакалавър 200
16 Даниел Андонов 220005 ТТ 2-ри професионален бакалавър 200
17 Данило Голубов 210007 СП 2-ри професионален бакалавър 200
18 Стефан Маркович 230001 БКР 2-ри професионален бакалавър 200
19 Марко Велков 150094 ТМ 3-ти професионален бакалавър 200
20 Милош Златкович 140389 ТИ 3-ти професионален бакалавър 200
21 Ненад Костов 140392 ТИ 3-ти професионален бакалавър 200
22 Владимир Тодоров 010056 ИТ 1-ви магистър 200
23 Душан Средойевич 010058 ИТ 1-ви магистър 200

 

 

Комисията по стипендии

НЕ КЛАСИРА:

За стипендия за успех поради невзети изпити:

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност ОКС Брой невзети изпити от предходните два семестъра
1 Тодор Георгиев Стоев 160116 КАСП професионален бакалавър 2
2 Паулина Борисова Борисова 030039 УУ  

магистър

1

 

 

Комисията по стипендии

НЕ КЛАСИРА:

За социална стипендия поради надвишаване на максимално допустимия брутен месечен доход на член от семейството за периода април – септември 2017 г. :

 

Имена на студента Факултетен

номер

Специалност  

Курс

 

ОКС

1 Ивайло Иванов Пашкулев 120662 БКР 2-ри професионален бакалавър
2 Марио Красимиров Димитров 131185 МИТТП 3-ти професионален бакалавър

 

 

На основание чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Комисията по стипендии при Висшето училище по телекомуникации и пощи решенията могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от публикуването им с писмена жалба до Комисията по стипендии (Комисията), подадена чрез лицето, определено в заповедта на ректора за подаване на документи за предоставяне на стипендии, ако в резултат на допусната техническа грешка Комисията е нарушила правата на студент относно условията и реда за предоставяне на стипендии.

 

На основание чл. 4, ал. 5 от Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации студентите, класирани за социална стипендия и за стипендия за успех, следва да подадат в кабинет 216 на ВУТП заявление за избор на стипендия, която желаят да получават.