Публични лекции 05.12.2017 г.

Whyus

На 5 декември (вторник) от 10.30 ч. в зала 219 на Висше училище по телекомуникации и пощи ще бъде изнесена публична лекция от доц. д-р инж. Росен Петров на тема „Съвременната интелигентна комуникационна система за подводна телевизия и изследвания“.
От 11.30 ч. доц. д-р. инж. Илка Стефанова ще запознае колегите с лекция на тема „Несинусоидални електромагнитни вълни – нова парадигма в развитието на комуникациите“.
Всички колеги са добре дошли!