Преподаватели от ВУТП задълбочиха познанията си за модела EFQM и неговото приложение в образователните институции

DSC08079

Лекция на тема „Моделът EFQM и неговото приложение в образователните институции“ представи Лютфи Енсари, преподавател по „Стратегическо планиране“ в университета Боазиче, Турция.
На лекцията присъстваха 35 преподаватели от Висшето училище по телекомуникации и пощи – хора, които създават устойчивата конкурентоспособност и „добавена стойност“ на академичния продукт на ВУТП.

1

Моделът EFQM цели да помогне на европейските компании и техните мениджъри в установяване на тотален мениджмънт на качеството, като решаващ фактор за достигане на глобално конкурентно преимущество. Превъзходството се измерва по ключови резултати в полза на клиентите, сътрудниците и обществото и се постига чрез лидерство, управляващо политиката и стратегията, които се реализират чрез използване на хора, партньорство, ресурси и процеси.

DSC08101

Лекцията е в съзвучие със стратегическите ориентири на ректорското ръководство на ВУТП, а именно: достигането до 2025 година до лидерска позиция сред държавните висши училища при внедряването на европейския модел на висше образование и изискванията на концепцията за „тотално качество“, както и със системата на стимулиране развитието на академичния състав на ВУТП, даваща възможност за придобиване на допълнителни знания, умения и компетенции у преподавателите.

DSC08084
Лекторът Лютфи Енсари е завършил Робърт колеж в Истанбул. Магистърската си степен придобива в Истанбулския университет, а днес преподава Стратегическо планиране в университета Боазиче. Близо 35 години е на висока мениджърска позиция в най-голямата турска бизнес организация – Коч холдинг. Понастоящем е сертифициран оценител по системата на модела EFQM, наложен от Европейския фонд за управление на качеството.