Студенти изследваха лидерския стил на мениджмънта в условията на дигитализация на бизнеса

1-1-5-12-17

Повече от 50 студенти се включиха в практико-приложния проект на ВУТП „Изследване на лидерския стил на мениджмънта в условията на дигитализация на бизнеса“. Ръководител на проекта е заместник-ректорът по администрация и академично развитие проф. д-р Миглена Темелкова.

В хода на изследването студентите проучваха лидерските стилове, които прилагат мениджърите на бизнес организациите при все по-силна дигитализация на дейностите в тях. Студентите изследваха връзката между смарт управлението и лидерството, както и качествата на успешния лидер през 21 век. Чрез осигуряването на креативна среда, в хода на проекта, студентите бяха мотивирани активно да търсят позиционирането на лидера по шест вектора и да доказват, че лидерството е 6-измерно. Това води до надграждане, не само на теоретичните знания на студентите, но и до усвояването на нови компетенции и умения, развиващи ги като успешни професионалисти и личности.

DSC08122

Практико-приложният проект е част от стратегията на ВУТП за надграждане на компетентността и уменията на студентите с оглед успешната им реализация на пазара на труда. По данни от проучване в сектора 76% от завършилите ВУТП бакалаври се реализират по професията си на пазара на труда, а 92% от завършилите магистри работят по специалността си.

2-1-5-12-17

За участието си в проекта, студентите получиха сертификати с ESTS кредити.

DSC08143