Доц. д-р инж. Илка Стефанова представи нова парадигма в развитието на комуникациите

DSC08209

Публична лекция на тема „Несинусоидални електромагнитни вълни – нова парадигма в развитието на комуникациите“ представи доц. д-р. инж. Илка Стефанова. На 5 декември студенти от Висшето училище по телекомуникации и пощи се запознаха с новите тенденции в развитието на телекомуникациите.

Доцент Стефанова коментира бурното развитие на цифровата обработка на сигнали, което актуализира редица проблеми на развитието на теорията на сигналите. Тя се спря на актуалната проблематика, свързана с функционалната устойчивост на комуникационните системи, способни да осигурят зададена достоверност на пренасяната информация, както и използването на несинусоидални сигнали и принципа на инвариантността.
DSC08214