Доц. д-р инж. Росен Петров представи нови технологии за изследване на морското и океанското дъно

DSC08183

Публична лекция на тема „Съвременната интелигентна комуникационна система за подводна телевизия и изследвания“ представи доц. д-р инж. Росен Петров в Аулата на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Студентите се запознаха с новаторска методика за откриване на обекти чрез FPGA посредством VHDL описание, която се основава на откриване на зависимости и филтриране на изображението.
Доц. Петров представи телевизионна система за подводни наблюдения чрез дистанционна навигация и се спря на функционирането на подводните роботи. Той коментира особеностите и техническите изисквания към системите за подводна телевизия и съществуващите конструктивни решения.