Честит 8-ми декември

Уважаеми колеги,

От името на академичното ръководство на Висшето училище по телекомуникации и пощи и лично от мое име, Ви поздравявам най-сърдечно по случай 8-ми декември – празникът на българската академична общност!

Бъдете успешни, справяйте се с предизвикателствата, съхранете искрата от днешния празничен ден, любопитството и устрема на младостта!

Вярвам, че вашите успехи ще продължат да осмислят нашия труд.

На всички вас – преподаватели и студенти, пожелавам здраве и увереност в призванието да творите, да следвате мечтите и реализирате идеите си!

Честит празник!

проф. дтн инж. Димитър Радев

Ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи