Електромагнитна съвместимост – от теорията до практиката

EMC1

Онлайн лекция на тема „Електромагнитна съвместимост – от теорията до практиката“ с лектор д-р инж. Франк Грабнер от IMG Electronic&Power Systems GmbH, Нрдхаузен, Германия се проведе на 15 декември 2017 г. в зала 1105 на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

На лекцията присъстваха преподаватели и студенти от специалностите „Безжични комуникации и разпръскване“, „Телекомуникационни технологии“ в ОКС „професионален бакалавър“ и магистърска програма „Мобилни комуникации и Интернет“.

EMC2

В рамките на лекцията бяха представени европейски и световни стандарти в областта на електромагнитната съвместимост, типови електромагнитни смущения, технически препоръки за електромагнитна устойчивост на телекомуникационни устройства, както и влиянието на електромагнитните вълни върху човешкия организъм.

EMC3
Лекторът д-р инж. Франк Грабнер има повече от 60 научни публикации в областта на електромагнитната съвместимост и работи като ръководител на лаборатория в Института IMG Electronic&Power Systems GmbH, Нордхаузен, Германия.