Покана за кръгла маса „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България“

suvet-po-inovacii-pri-btpp-logo

Съветът по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи организира кръгла на тема: „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България, разработени от академичния състав на Висшето училище по телекомуникации и пощи“. Събитието ще се проведе на 30 януари (вторник) 2018 г. от 14 часа в БТПП, ул. „Искър“ 9, Конферентна зала Б, ет.1.

Потвърждения за участие до 12 часа на 29 януари на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.com , forexformat@abv.bg или yulian.petkov@inovacii.eu.

П Р О Г Р А М А

кръгла на тема: „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България, разработени от академичния състав на Висшето училище по телекомуникации и пощи“

30 януари 2018 г., БТПП

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

14,05 ч. – 14,15 ч. Приветствие от проф. дтн инж. Димитър Радев, ректор на ВУПТ

14,15 ч. – 15,00 ч. Експозе на проф. дин Росица Чобанова – Ковачева, зам.-ректор на ВУПТ на тема „Иновациите в Република България”

15,00 ч. – 15,45 ч. Презентация от проф. д-р инж. Румен Арнаудов, преподавател във ВУПТ

15,45 ч. – 17,00 ч. Дискусия