Висшето училище по телекомуникации и пощи участва в Информационни дни на българското висше образование в чужбина

Snimka-2

В сръбския град Димитровград представители на Висшето училище по телекомуникации и пощи представиха възможностите за обучение пред ученици от училище „Св. св. Кирил и Методий”.

Инициативата се провежда в партньорство с Министерството на образованието и науката на Република България и има за цел да стимулира прима на български студенти, докторанти и специализанти, живеещи извън страната, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.
Ученици от 12 клас от училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Димитровград, Република Сърбия се запознаха със специалностите, които Висшето училище по телекомуникации и пощи предлага за учебната 2018/2019 година, както и с условията за кандидатстване във ВУТП.
В инициативата се включиха Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.