Висшето училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за проекти за научни изследвания

research-activities

Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) обявява
конкурс за проекти за научни изследвания със срок до 05.03.2018 г.
Документацията за заявките и критериите за оценяване са публикувани в
сайта на ВУТП на интернет адрес:
http://www.utp.bg/research-activities/contests/