Председателят на Студентския съвет на ВУТП е избран за председател на Контролната комисия на Националното представителство на студентските съвети

На своята отчетно-изборна конференция на 10 февруари Националното представителство на студентските съвети избра, както своя председател – Яна Вангелова, така и Изпълнителен и Контролен съвет.

За член на Контролния съвет, делегатите на конференцията избраха председателя на Студентския съвет на ВУТП – Иванка Димитрова.

На първо си заседание на 24 февруари 2018 година, членовете на Контролния съвет към Националното представителство на студентските съвети, избраха за председател Иванка Димитрова. Тя заслужи доверието на колегите си от Контролния съвет със своята принципност и готовност да работи в името на обществени каузи. Припомняме, че през юни 2017 година, Иванка Димитрова спечели състезанието в категория туитър съобщение на Националния конкурс „Носители на просвета 2017“.

В мандат 2018-2020 новото ръководство на Националното представителство на студентските съвети ще продължи добрата практика да създава и разпространява сред общността документи с полезна информация като „Хартата за студентските права“ и „Хартата за качеството на стажантските програми“. Ще продължи тенденцията за организиране на информационни дни, отворени приемни, информационни срещи и семинари.

Ръководството ще акцентира върху въвеждането, прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съюз за усъвършенстване работата на НПСС, комисиите и секретариата и ще се фокусира върху създаването на стабилна и обединена студентска общност с ясна гражданска позиция.

Академичното ръководство на ВУТП честити избора на Иванка Димитрова за председател на Контролния съвет на Националното представителство на студентските съвети и пожелава на всички избрани сила, воля и упоритост в изграждането на ангажирани млади хора, носещи заряд да съграждат бъдещето!