Във връзка с националния празник 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – ректорското ръководство на Висше училище по телекомуникации и пощи планира да предложи идеен проект за тематична музейна сбирка „Телекомуникациите през вековете“.

Преподавателите, служителите и студентите от ВУТП, както и външни за ВУЗ-а граждани, които имат желание, могат да се включат в това народополезно дело.
За информация – помощник-ректор – инж. Юлиян Прилепски, тел. 02 806 21 16