Държавен изпит – поправителна сесия

На вниманието на абсолвентите от ОКС „Професионален бакалавър“

Във връзка с предстоящата поправителна сесия за явяване на държавен изпит на ОКС „Професионален бакалавър“ през месец септември 2018 г., е необходимо всички, придобили право на явяване на държавен изпит, да се запишат в Учебен отдел до 10 август 2018 г. Записването се извършва лично с представяне на студентска книжка.

Във връзка с предстоящите септемврийски празници, провеждането на Държавния изпит ще бъде в периода 10-13 септември 2018 година.