ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ВУТП УЧАСТВА В НАУЧНО ЖУРИ ПРИ ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ТЕЗА В УНВЕРСИТЕТА НА ГР. ХАСАЛТ, БЕЛГИЯ

4534534535-o

Доц. д-р Красимира Иванова, ръководител катеда „Информациоони технологии“ и зам. декан на Факултет по телекомуникации и мениджмънт, участва в качеството си на експертен член в научно жури за публична защита на доктоска теза на Азиз Ярахмади на 24 септември 2018 г. тема: Enhanced machine learning approaches in text analysis for business intelligence: The appealing story of documents, Hasselt, Belgium.
В състава на комисията бяха включени Prof. dr. Piet Pauwels (Hasselt University), Prof. dr. Koen Vanhoof (Hasselt University), Prof. dr. Benoît Depaire (Hasselt University), Prof. dr. Mieke Jans (Hasselt University), Prof. Dr. Leticia Arco (UCLV, Santa Clara), Dr. Gonzalo Napolez (Hasselt University) и доц. д-р Красимира Иванова от ВУТП, София