Осма нова учебна зала, подкрепена от голяма компания, се открива във ВУТП

cibersecur_lab2-opt

Академичното ръководство кани всички студенти и преподаватели на 02.10.2018г., от 14:30часа в лаборатория 903 за откриването на осмата поредна учебна зала, създадена съвместно големи транснационални компании и технологични фирми, работещи на територията на България във вторник на деметия етаж в учебния корпус на Висшето училище по телекомуникации и пощи.
Новата Лаборатория по киберсигурност на високите технологии ще осигурява обучението по първата в България програма за обучение на професионални бакалаври по специалността „Киберсигурност на високите технологии”, която стартира от тази година във висшето училище.
Лабораторията е създадена с помощта на финландската компания F-Secure и локалния им представител за България – Инфодизайн България ЕООД, които дариха на висшето училище най-актуалния софтуер, необходим за обучението. При откриването от ректора проф. дтн инж. Димитър Радев и от представители на F-Secure и Инфодийзан, публична лекция пред студентите ще произнесе Пол Ристоя от на централния офис на компанията в Хелзинки.
Освен сигурност във високите технологии, студентите по специалността ще изучават защита на класифицираната информация и защита на личните данни. Като лектори в бакалавърската програма вече са се отзовали служители и експерти от ГДБОП, комисиите за защита на класифицираната информация и на личните данни, както и от фирми, произвеждащи охранителни технологии и техника.
„Този подход е част от стратегическия приоритет на ВУТП обучението да върви ръка за с ръка с практиката и пазара на труда”, заявява заместник-ректорът проф. Миглена Темелкова. Статистиката показва, че 90 на сто от завършилите Висшето училище по телекомуникации и пощи се реализират на пазара на труда по специалността още в първата година след завършването.