П О К А Н А за АКАДЕМИЧНА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

news-7-11

Публичната лекция се провежда на основание на
гл.1, раздел III, чл. 28 от Закона за развитието на академичния състав в Република България

8 ноември 2018 г., четвъртък, 16. 00 ч., зала 318, ет.3, ВУТП
Адрес: ул. „акад. Стефан Младенов″ 1

Вашето присъствие ще е професионално удовлетворение за нас.