ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПУБЛИЧНИТЕ ЛЕКЦИИ НА ДОЦ. ИЛИЕВА И ДОЦ. ИВАНОВ

SITE13112018-3

В препълнена зала преминаха Публичните лекции на доц. д-р Диана Илиева и доц. д-р Иван Иванов, които бяха изнесени на 8 ноември 2018 г на основание на гл.1, раздел III, чл. 28 от Закона за развитието на академичния състав в Република България.
SITE13112018-1
Десетки преподаватели и студенти слушаха презнтацията на доц. Илиева за фалшивите новини като актуален проблем на съвременното информационно общество. След лекцията последва поредица от въпроси и приветствия.
SITE13112018-2
Също голяям интерес предизвика и темата на доц. Иванов за ролята на превенцията за повишаване на сигурността в „дълбокия и тъмен” Интернет.
Ректорът на ВУТП проф. Димитър Радев връчи на доц. Диана Илиева диплома за хабилитация като доцент в област 3.7. „Администрация и управление”, а на доц. Иван Иванов – диплома за хабилитация като доцент в област 5.3. „Компютри и компютърна техника”.