DXC Technology България търси млади таланти

123-23-11-2108

Присъединете се към DXC IT Academy!

DXC Technology Bulgaria и Висшето училище по телекомуникации и пощи ви предоставят вълнуваща възможност.

Искате да научите повече?

Присъединете се към нас за повече информация и Q & A сесия:
Кога: 29.11.2018, 11:00 -12: 00 ч.
Къде: ВУТП, зала 318

http://www.dxc.technology/

https://jobs.dxc.technology/

https://www.facebook.com/DXCtalent/

DXC Technology (NYSE: DXC) е една от водещите в света независима компания за IT услуги, която помага на клиентите да използват силата на иновациите, за да просперират в промяната. Създадена от сливането на CSC и бизнес услугите на Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology обслужва близо 6 000 клиенти от частния и публичния сектор в 70 държави. Технологичната независимост, глобалните таланти и обширното сътрудничество на партньорите се съчетават, за да предоставят мощни ИТ услуги и решения от следващо поколение. Технологията DXC е призната сред най-добрите корпоративни клиенти в световен мащаб.

Присъедини се към нас!

DXC Technology Bulgaria is Looking for Young Talents

Join DXC IT Academy!
DXC Technology Bulgaria and the University of Telecommunications & Posts provide you with an exciting opportunity.
Want to learn more?
Join us for more information and Q&A session:
When: 29.11.2018, 11:00 –12:00 (noon)
Where: room 318

http://www.dxc.technology/

https://jobs.dxc.technology/

https://www.facebook.com/DXCtalent/

DXCTechnology (NYSE:DXC) is the world’s leading independent,end-to-end ITservicescompany, helping clients harness the power of innovation to thrive on change. Created by the merger of CSC and the Enterprise Services business of Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology serves nearly 6,000 private and public sector clients across 70countries. The company’s technology independence, global talent and extensive partner alliance combine to deliver powerful next-generation IT services and solutions. DXC Technology is recognized among the best corporate citizens globally.

Join Us.