ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧНИ ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

1-12-12-18 проф. д-р инж. Теодор Илиев
на тема
Пълноценно използване на новите технологии и възможности за видеонаблюдение
2-12-12-18 доц. д-р инж. Григор Михайлов
на тема
Еволюция на мобилните мрежи: пътят към тотална свързаност

Публичните лекции ще се състоят на 18 декември 2018 г., вторник, от 12.30 ч., в зала 220 на Висше училище по телекомуникации и пощи.
Адрес: гр. София, ул. „акад. Стефан Младенов“ 1

Публична лекция се провежда на основание на гл.1, раздел III, чл. 28 от Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Вашето присъствие ще е професионално удовлетворение за нас.