36 магистри на ВУТП получиха своите дипломи

IMG_9219

36 магистри получиха своите дипломи на 15 декември. Те са завършили магистърските програми „Информационни технологии“, „Мобилни комуникации и интернет”, „Управление на услуги” и „Смарт лидерство“. 7-те отличници получиха дипломите си от Ректора на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. дтн Димитър Радев.

Отличникът на випуска Крум Соколов, завършил магистърска програма „Смарт лидерство“ с успех Отличен 6.00 поздрави дипломираните си колеги и сподели в залата, че преподавателите на висшето училище за студентите са не само хора, от които могат да се почерпят знания и опит, но и истински приятели. В емоционална реч, Крум Соколов определи Висшето училище по телекомуникации и пощи не само като най-доброто в България, но и в цяла Европа.

Още един отличник има магистърска програма „Смарт лидерство“ – Калоян Тодоров, завършил с успех Отличен 5,69.

Отличници на магистърска програма „Информационни технологии“, завършили съответно с успех Отличен 5,73 и Отличен 5,64 са Цветан Георгиев и Радостин Робев.

Нели Манева, завършила с успех Отличен 5,59 и Милена Павлова, дипломирана с успех Отличен 5,55 са отличници на магистърска програма „Мобилни комуникации и интернет”.

Нина Петкова завършва магистърска програма „Управление на услуги“ с успех Отличен 5,62.

Отличниците получиха грамота, подаръци от ръководството на висшето училище и от студентския съвет на ВУТП.

Церемонията по връчване на дипломите на завършилите ОКС „магистър“ уважиха: проф. д-р Миглена Темелкова – Зам.-ректор, проф. д.ик.н. Росица Чобанова – Зам.-ректор, доц. д-р Красимира Иванова – Заместник декан на  Факултет по телекомуникации и мениджмънт и ръководител катедра  „Информационни технологии“, доц. д-р инж. Валери Гочев – Ръководител катедра „Телекомуникации“, доц. д-р Ивайло Стоянов – Ръководител на катедра „Мениджмънт в съобщенията”, доц. д-р Любов Илиева – Директор Депaртамент „Базисна подготовка”.

IMG_9242