Възможности за стаж във VIVACOM

VIVACOM-LOGO

В момента VIVACOM има две свободни стажантски позиции в Техническа дирекция, които са подходящи за студенти без професионален опит в сферата на телекомуникациите.
Предимствата на стажове са, че са изцяло практически насочени, заплатени са и са на трудов договор.
Желаещите могат да кандидатстват през сайта на компанията или да изпращат автобиография и мотивационно писмо до e-mail адрес recruitment@vivacom.bg.
Задължително е да посочват ВУТП като източник на информация и референтния номер на позицията, за която кандидатстват.
VIVACOM се надява, че стажантските позиции ще представляват интерес за студентите от ВУТП.
Повече информация :
VIVACOM – Стажант Наблюдение, Център за управление на мрежата – гр. София
VIVACOM – Стажант Управление на услугите – гр. София