Десетки студенти и преподаватели на публичните лекции на проф. Илиев и доц. Михайлов

news-19-12-2018

Десетки студенти и преподаватели от Висшето училище по телекомуникации и пощи проявиха интерес и присъстваха на публичните лекции на проф. Теодор Илиев за системите за видеонаблюдение и доц. Григор Михайлов за еволюцията на мобилните устройства и промените в техните възможности.
Професор Илиев акцентира върху интелигентните системи за набюление, а доцент Михайлов говори за новото поколение мобилни мрежи 5G и възможностите за обвързване на всички технологии.

news-19-12-2018-2