Международна научна конференция TIEM’2019

Call-For-Papers-TIEM-2019
Уважаеми колеги, информираме Ви, че международната научна конференция TIEM’2019 ще се проведе в гр. Кавала, Гърция в периода от 12 до 14 септември 2019 г..
Срокът за подаване на регистрационна форма и резюме е 1 април 2019 г. Подробности може да намерите на сайта на конференцията http://tiem.teiemt.gr/ и в поканата на конференцията.