Студентската научна сесия` 2019 на ТУ – Варна ще се проведе на 4 април

На 4 април 2019 г. Студентският съвет към Технически университет – Варна организира Студентска научна сесия` 2019. В  събитието могат да участват студенти от всички акредитирани университети на територията на България, независимо от формата на обучение. До 24 март желаещите да се включат в във форума могат да изпращат своите заявки, съдържащи научния доклад или научната разработка, трите имена, курса, специалността и университета, в който се обучават. Заявките по образец се попълват и изпращат на следния линк  https://goo.gl/forms/zhQNKQlNUAD5pVlw1
Всички студенти, участвали във форума ще получат сертификати, а отличените на първо, второ и трето място – грамоти и награди. Журито на форума е предвидило и специални награди за всяка секция.
Повече информация за изискванията към докладите и научните разработки, програмата и таксите за участие в Студентската научна сесия може да намерите на интернет адрес: http://ssc.tu-varna.bg/.