VIVACOM организира лятна стажантска програма

“VIVAGAME Открий своето място!“ е мотото на лятната стажантска програма на VIVACOM през настоящата година. Срокът за кандидатстване е 30 април. Професионалните сфери на дейност, по които студентите могат да придобият реален практически опит са Телекомуникации, Информационни технологии, Сигурност, Продажби, Маркетинг, Финанси, Снабдяване и логистика, както и други.

Стажът е платен, осигурен е трудов договор с осигуровки и придобивки, тримесечна продължителност и се провежда през летните месеци. Всеки стажант има персонален ментор и ще работи по реални проекти за компанията. Освен чисто практическите знания и умения, стажантите ще преминат през обучения за развитие на меки умения – бизнес етикет и комуникация, презентационни умения, управление на времето и др., а също така ще имат възможност да се включат и в доброволческа инициатива. Най-важното е всяка година близо 40% от стажантите продължават развитието си в компанията.
Важно:

• Кандидатстване – до 30 април.
• Назначаване и започване на стажа – 17.06.2019 г.; 01.07.2019 г.; 15.07.2019 г.
• Обучения и допълнителни инициативи – от юни до септември
• Приключване на стажа – 3 м. от датата на назначаване

Желаещите да научат повече, могат да разгледат свободните стажантски позиции на нашия сайт – www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas/karieri/obiavi-za-rabota