На 17 юли се връчват удостоверения на завършилите курса по защита на класифицирана информация

Успешно завършилите курса по защита на класифицирана информация ще получат своите Удостоверенията за завършено обучение на 17 юли 2019 г. от 13:00 часа в зала 902 във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Специализираният курс се провежда за втори път във ВУТП. И в двете му издания се включиха преподаватели, администратори, студенти на ВУТП и младежи.

Written by