Ректорът на ВУТП връчи удостоверенията на завършилите курса по киберсигурност

На 17 юли 2019 г. Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова връчи удостоверенията на успешно завършилите курса по защита на класифицирана информация. 

Специализираният курс се провежда за втори път от Академия „Киберсигурност“ във Висше училище по телекомуникации и пощи. В двете му издания бяха обучени преподаватели, администратори, студенти на ВУТП и от други учебни заведения, както и външни лица. 

През 2018 г. във Висшето училище по телекомуникации и пощи стартира и първата програма по киберсигурност, в която се обучават професионални бакалаври. Освен преподаватели от Висшето училище по телекомуникации и пощи, лектори в програмата са преподаватели от ВУТП, представители на Държавната агенция по сигурност на информацията, както и са поканени експерти от ГДБОП. За нуждите на новата специалност в партньорство с финландската компания F-Secure беше открита и Лаборатория по киберсигурност на високите технологии с най-актуалния софтуер, необходим за обучението на студентите. В специалността вече се обучават 60 студенти. 

rektor-2019

Written by