Допълнителен прием във ВУТП за учебна 2019/2020 година

Висше училище по телекомуникации и пощи, обявява допълнителен прием за учебна 2019/2020 година от 01 август 2019 г. до 10 септември 2019 г., за редовно дневно и за редовно вечерно обучение.
По професионално направление 5.3. ,,Комуникационна и компютърна техника, в следните специалности:

· Компютърно администриране на софтуерни приложения
· Софтуерно проектиране
· Киберсигурност на високите технологии
· Безжични комуникации

Ръководител КСК: тел. 088 410 3989

Учебен отдел: тел. 088 243 1872