Важно! Всички дипломирани на 04-ти и 05-ти септември 2019г. „професионални бакалври“ да предадат студентските си книжки в Учебен отдел на ВУТП до 10:00 часа на 09.09.2019г. за нанасяне на оценките от Държавен изпит или от защита на Дипломна работа.

Подписаните студентски книжки ще бъдат получавани лично както следва:
• от 16:00 до 17:00 часа на 09.09. – понеделник и
• в рамките на работното време на Учебен отдел на 10.09. – вторник.

Written by