Дати за защита на дипломни работи и магистърски тези

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ:

16 септември 2019 г. (понеделник) от 09:00 часа в зала 220 – за специалност „Информационни технологии“.

17 септември 2019 г. (вторник) от 09:00 часа в зала 220 – за специалност „Мобилни комуникации и интернет“.

Дати за провеждане на защити за специалностите:

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите, Смарт лидерство и управление на услуги

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ/МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ:

03 септември 2019 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 220 – за специалност „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“

17 септември 2019 г. (вторник) от 10:00 часа в зала Заседателна – трети етаж – за специалност „Смарт лидерство“.

18 септември 2019 г. (сряда) от 10:00 часа в зала Заседателна – трети етаж за специалност „Управление на услуги“.

Written by