ВУТП приема магистри до края на септември

До 30 септември 2019 г. Висшето училище по телекомуникации и пощи приема магистри в ОКС „магистър“ в държавна поръчка и платена форма на обучение. Кандидатите могат да подадат документи онлайн и да се състезават за специалностите „Информационни технологии“, „Мобилни комуникации и интернет“, „Управление на услуги“ и „Смарт лидерство“.

Студентите трябва да са завършили ОКС „професионален бакалавър“ (държавна поръчка и платена форма на обучение), ОКС „бакалавър“ (платена форма на обучение) и ОКС „магистър” (платена форма на обучение) с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).

Класирането ще бъде обявено на 1 октомври, а новоприетите магистри ще се записват до 4 октомври.

Written by