ВУТП удължава приема на студенти до 17 септември

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява допълнителен прием за учебната 2019/2020 година от 11 до 17 септември 2019 г. включително, за редовно дневно и редовно вечерно обучение.

Кандидатите могат да подават документи онлайн от системата за кандидатстване за следните специалности от професионално направление 5.3. ,,Комуникационна и компютърна техника:

· Компютърно администриране на софтуерни приложения
· Софтуерно проектиране
· Киберсигурност на високите технологии
· Безжични комуникации

Ръководител КСК: тел. 088 410 3989

Учебен отдел: тел. 088 243 1872

Written by