На вниманието на студентите, настанени в общежитията на ВУТП!

Уважаеми колеги,
Моля изпращайте на имейл адрес so.vutp@gmail.com сканираните бележки от платените по банков път наеми като в писмото посочите вашия факултетен номер, номер на блок, стая и месеца, за който се отнася плащането.
Благодарим ви!

Written by