Стартира процедурата за предоставяне на стипендии от ВУТП по Постановление № 90 на МС. Срок за кандидатстване: 05.11.2019 г. – 19.11.2019 г. включително.

Документите се подават в кабинет 202 на ВУТП, при г-жа Калинова – Инспектор ФОС.

Формуляр „Молба-Декларация-Стипендии“

Необходими документи