ДАТИ За ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/

11 декември 2019 г. (сряда) от 09:00 часа в зала 220 – за специалности “Компютърно администриране на софтуерни приложения” и “Софтуерно проектиране”

12 декември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала 316 за специалности “Информационни технологии” и “Мобилни комуникации и интернет”

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/

12 декември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала Смарт лидерство – за специалност “Управление на услуги” и “Смарт лидерство”

Written by