ДАТИ За ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/

11 декември 2019 г. (сряда) от 09:00 часа в зала 220 – за специалности „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ и „Софтуерно проектиране“

12 декември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала 316 за специалности „Информационни технологии“ и „Мобилни комуникации и интернет“

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/

12 декември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала Смарт лидерство – за специалност „Управление на услуги“ и „Смарт лидерство“