График на изпитната сесия

3

График Професионални бакалаври на изпитната сесия за учебната 2015 – 2016 година 

Редовно обучение Файл Задочно обучение Файл
icon 1Зимна сесия

Всички специалности

 Изтегли adobe-pdf icon 1Зимна сесия

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf
icon 1Зимна поправителна сесия

Специалност КАСП

 Изтегли adobe-pdf icon 1Зимна поправителна сесия

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

Изтегли adobe-pdf
icon 1Зимна поправителна сесия

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

Изтегли adobe-pdf icon 1Зимна поправителна сесия

Специалност МИТТП

Изтегли adobe-pdf
icon 1Зимна поправителна сесия

Специалност МИТТП

Изтегли adobe-pdf icon 1Лятна сесия IV курс

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна сесия

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна сесия II и III курс

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна сесияСпециалност КАСП Изтегли adobe-pdf
 icon 1Лятна поправителна сесияСпециалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР Изтегли adobe-pdf 
icon 1Лятна сесия Специалност МИТТП

 

Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна поправителна сесияСпециалност МИТТП  Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна поправителна сесия

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf
 icon 1Лятна поправителна сесияВсички специалности Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна поправителна сесия от ЗС

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf
 icon 1Лятна поправителна сесия от ЗСВсички специалности Изтегли adobe-pdf
icon 1Ликвидационна сесия

 icon 1Ликвидационна сесия  –
Изпитна сесия за завършващите студенти – изпити от минали години
Редовно обучение Файл
icon 1III и IV курс

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

Изтегли adobe-pdf
icon 1III и IV курс

Специалност МИТТП

 Изтегли adobe-pdf
График Магистри на изпитната сесия за учебната 2015 – 2016 година 
Редовно обучение Файл Редовно обучение  Файл
icon 1Зимна сесия

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf
icon 1Лятна сесия

Всички специалности

Изтегли adobe-pdf