Учебен разпис

2

s14График на учебния процес за учебната 2016 – 2017 година Професионални бакалаври

Редовно Обучение Редовно Обучение Редовно Обучение Редовно Обучение

I курсicon 1  спец. КАСП

pdf

I курсicon 1 спец. ТТ

pdf

I курсicon 1 спец. БКР

pdf

I курсicon 1 спец. МИТТП

pdf

II курсicon 1  спец. КАСП

pdf

II курсicon 1 спец. ТТ

pdf

II курсicon 1 спец. БКР

pdf

II курсicon 1 спец. МИТТП

pdf

III курсicon 1  спец. КАСП

pdf

III курсicon 1 спец. ТТ

pdf

III курс icon 1спец. БКР

pdf

III курсicon 1 спец. МИТТП

pdf

s14График на учебния процес за учебната 2016 – 2017 година Професионални бакалаври

Редовно Вечерно Редовно Вечерно Редовно Вечерно Редовно Вечерно

I курсicon 1  спец. КАСП

pdf

I курсicon 1 спец. ТТ

pdf

I курсicon 1 спец. БКР

pdf

I курсicon 1 спец. МИТТП

pdf

II курсicon 1  спец. КАСП

pdf

II курсicon 1 спец. ТТ

pdf

II курсicon 1 спец. БКР

pdf

II курсicon 1 спец. МИТТП

pdf

III курсicon 1  спец. КАСП

pdf

III курсicon 1 спец. ТТ

pdf

III курс icon 1спец. БКР

pdf

III курсicon 1 спец. МИТТП

pdf

s14График на учебния процес за учебната 2016 – 2017 година Професионални бакалаври

Задочно Обучение Задочно Обучение Задочно Обучение

III курсicon 1 спец. МИТТП

pdf– Изтегли файла

IV курсicon 1 спец. МИТТП

pdfИзтегли файла

IV курсicon 1 спец. ТТ, БКР

pdf– Изтегли файла

s14График на учебния процес за учебната 2016 – 2017 година Магистри
Редовно обучение Файл
icon 11 Семестър
Всички специалности

blue-line 5back arrowНазад