Списъци на групите

Редовно и Задочно Обучение – зимен семестър  към 17.10.2017 г.

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение КАСП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение КАСП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение КАСП дневно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение БКР дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение БКР дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение БКР вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение СП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение СП дневно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение ТТ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение ТТ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТТ дневно  и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТМ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТИ дневно и вечерно обучение