Важни дати

ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2017 / 2018 година

За кандидат-студенти, завършили ОКС ,,професионален бакалавър“ и кандидатстващи  за ОКС ,, магистър“
Подаване на документи 18 – 30 септември 2017 г.
Класиране 2 октомври 2017 г.
Записване  03 – 06 октомври 2017 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Факултетна канцелария –02/862 10 34; 0882 43 18 72

admission@vutp.bg тел. 0884 10 39 89

www.utp.bg