Важни дати

s14ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2018 / 2019 година

ОСНОВЕН ПРИЕМ
Кандидатстване – online : от 6 март до 13 септември 2018 г.
Провеждане на изпити (по желание) за професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ по Английски език или общообразователен 3 април и 27 април 2018 г.
(от 10:00 часа, в зала 219)
Предварителен прием – приемане на документи от 6 март до 27 май 2018 г.
Класиране 28 май 2018 г.
Записване на класираните студенти от 28 май до 1 юни 2018 г.
Основен прием – приемане на документи от 28 май до 23 юли
Класиране 29 юни 2018 г.
Записване на класираните студенти от 29 юни до 5 юли 2018 г.
Класиране 24 юли 2018 г.
Записване на класираните студенти от 24 юли до 29 юли 2018 г.
Допълнителен прием – приемане на документи от 29 юли до 13 септември 2018 г.
Класиране 14 септември 2018 г.
Записване на класираните студенти от 14 септември до 17 септември 2018 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Факултетна канцелария –02/862 10 34; 0882 43 18 72

admission@utp.bg тел. 0884 10 39 89

www.utp.bg