Важни дати

s14ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2019 / 2020 година

ОСНОВЕН ПРИЕМ
Кандидатстване – on line или на място: от 05 март до 10 септември 2019 г.
Провеждане на общообразователен тест (по желание) за професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ 15 декември 2019 г.
19 януари 2019 г.
16 февруари 2019 г.
Предварителен прием – приемане на документи от 05 март до 30 май 2019 г.
Класиране 31 май 2019 г.
Записване на класираните студенти от 03 юни до 06 юни 2019 г.
Основен прием – приемане на документи
за професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ и професионално направление 3.7. „Администрация и управление“
от 03 юни до 25 юли 2019 г.
Класиране 28 юни 2019 г.
Записване на класираните студенти от 01 юли до 05 юли 2019 г.
Класиране 26 юли 2019 г.
Записване на класираните студенти от 29 юли до 31 юли 2019 г.
Допълнителен прием – приемане на документи от 01 август до 10 септември 2019 г.
Класиране 11 септември 2019 г.
Записване на класираните студенти 12 и 13 септември 2019 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Факултетна канцелария –02/862 10 34; 0882 43 18 72

admission@utp.bg тел. 0884 10 39 89

www.utp.bg