Такси за обучение за учебната 2017 – 2018

 Такси за студенти, приети през учебната 2017/2018 г.:

0001-26

Такси за студенти, приети преди учебната 2017/2018 г.:
0001