Такси за обучение за учебната 2018 – 2019

 Такси за студенти, приети през учебната 2018/2019 г.:

0001-26