Такси за обучение за учебната 2018 – 2019

 Такси за студенти, приети през учебната 2018/2019 г.:

0001-26

Таксите са утвърдени с Решение № 286/26.04.2018 г. на Министерски съвет на Република България