Бюджет

finance 1

 

budzet 20171

3

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз за 2017

МЕСЕЦ БЮДЖЕТ ЧС ДЕС КСФ
Януари 2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 01.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 01.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 01.2017
Февруари 2017
Март 2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюжет 03.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 03.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 03.2017
Април 2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюжет 04.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 04.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 04.2017
Май 2017
Юни 2017
Юли 2017
Август 2017
Септември 2017
Октомври 2017
Ноември 2017
Декември 2017

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз за 2016

МЕСЕЦ БЮДЖЕТ ЧС ДЕС КСФ
Януари 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 01.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 01.2016
Февруари 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 02.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 02.2016
Март 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 03.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 03.2016
Април 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 04.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 04.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ДЕС 04.2016
Май 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 05.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 05.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ДЕС 05.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 05.2016
Юни 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 06.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 06.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ДЕС 06.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 06.2016
Юли 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 07.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 07.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ДЕС 07.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 07.2016
Август 2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 08.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 08.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 ДЕС 08.2016 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 08.2016
Септември 2016
Октомври 2016
Ноември 2016
Декември 2016

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз за 2017

 Период БЮДЖЕТ ЧС ДЕС КСФ
 до 31.03.2017 г. adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 01 – 03.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 01  – 03.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 01 -03.2017
 до 30.06.2017 г. adobe_pdf_file_icon_32x32 Бюджет 05 -06.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 ЧС 05 -06.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 ДЕС 05 -06.2017 adobe_pdf_file_icon_32x32 КСФ 05 -06.2017
до 30.09.2017 г.
до 31.12.2017 г.

2

Годишен Финансов Отчет ГФО 2015

gfo-2015

Описание Вид файл  Изтегли
1. Одитно-становище за заверка без резерви PDF Изтегли файл
2. Одитен-доклад PDF Изтегли файл
3. Обяснителна-записка към годишен финансов отчет PDF Изтегли файл
4. Баланс PDF Изтегли файл
5. Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета PDF Изтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2014

ЗАГЛАВИЕ ВИД ФАЙЛ DOWNLOAD
1. Одитно-становище PDF mbtanimateddownloadbutton5
2. Одитен-доклад PDF mbtanimateddownloadbutton5
3. КСФ-3 PDF mbtanimateddownloadbutton5
4. Обяснителна-записка.part 1 RAR mbtanimateddownloadbutton5
5. Обяснителна-записка.part 2 RAR mbtanimateddownloadbutton5
6. Обяснителна-записка.part 3 RAR mbtanimateddownloadbutton5
7. Чужди-средства PDF mbtanimateddownloadbutton5
8. Баланс RAR mbtanimateddownloadbutton5
9. Б-3.part 1 RAR mbtanimateddownloadbutton5
10. Б-3.part 2 RAR mbtanimateddownloadbutton5
11. ДЕС-3.part 1 RAR mbtanimateddownloadbutton5
12. ДЕС-3.part 2 RAR mbtanimateddownloadbutton5

Забележка !!!   За архивните файлове е необходимо наличието на  всички архиви в една папка за коректното им разархивиране! Разархивира се само първият  ( останалите го правят автоматично)!

Годишен Финансов Отчет ГФО 2013

ЗАГЛАВИЕ ВИД ФАЙЛ DOWNLOAD
1. Одитно-становище PDF mbtanimateddownloadbutton5
2. Одитен-доклад PDF mbtanimateddownloadbutton5
3. Обяснителна-записка PDF mbtanimateddownloadbutton5
4. Баланс PDF mbtanimateddownloadbutton5
5. Б-3 PDF mbtanimateddownloadbutton5
6. ИБСФ-3 PDF mbtanimateddownloadbutton5