Бюджет

finance 1

 

budzet 20171

Открито управление 2017

Януари 2017 Февруари 2017 Март 2017 Април 2017 Май 2017 Юни 2017
CEBRA 10.01.2017
CEBRA 08.02.2017
CEBRA 06.03.2017
CEBRA 07.04.2017
CEBRA 03.05.2017
CEBRA 07.06.2017
CEBRA 12.01.2017
CEBRA 10.02.2017
CEBRA 07.03.2017
CEBRA 12.04.2017
CEBRA 04.05.2017
CEBRA 08.06.2017
CEBRA 18.01.2017
CEBRA 16.02.2017
CEBRA 13.03.2017
CEBRA 20.04.2017
CEBRA 05.05.2017
CEBRA 09.06.2017
CEBRA 19.01.2017
CEBRA 27.02.2017
CEBRA 16.03.2017
CEBRA 24.04.2017
CEBRA 09.05.2017 CEBRA 13.06.2017
CEBRA 24.01.2017
  CEBRA 22.03.2017
CEBRA 26.04.2017
CEBRA 15.05.2017 CEBRA 16.06.2017
CEBRA 25.01.2017
  CEBRA 27.03.2017
CEBRA 27.04.2017
CEBRA 19.05.2017 CEBRA 19.06.2017
    CEBRA 29.03.2017  
CEBRA 22.05.2017 CEBRA 20.06.2017
    CEBRA 30.03.2017
  CEBRA 23.05.2017 CEBRA 23.06.2017
    CEBRA 31.03.2017   CEBRA 25.05.2017 CEBRA 26.06.2017
        CEBRA 31.05.2017 CEBRA 28.06.2017
          CEBRA 29.06.2017
          CEBRA 30.06.2017
Юли 2017 Август 2017 Септември 2017 Октомври 2017 Ноември 2017 Декември 2017
CEBRA 10.07.2017 CEBRA 02.08.2017 CEBRA 04.09.2017 CEBRA 10.10.2017 CEBRA 08.11.2017 CEBRA 06.12.2017
CEBRA 17.07.2017 CEBRA 03.08.2017 CEBRA 07.09.2017  CEBRA 12.10.2017 CEBRA 14.11.2017 CEBRA 07.12.2017
CEBRA 20.07.2017 CEBRA 07.08.2017 CEBRA 12.09.2017  CEBRA 17.10.2017 CEBRA 15.11.2017 CEBRA 11.12.2017
CEBRA 21.07.2017 CEBRA 10.08.2017 CEBRA 14.09.2017 CEBRA 20.10.2017 CEBRA 16.11.2017 CEBRA 12.12.2017
CEBRA 25.07.2017 CEBRA 24.08.2017 CEBRA 15.09.2017 CEBRA 23.10.2017 CEBRA 23.11.2017 CEBRA 13.12.2017
CEBRA 26.07.2017 CEBRA 25.08.2017 CEBRA 18.09.2017 CEBRA 27.10.2017 CEBRA 28.11.2017 CEBRA 14.12.2017
CEBRA 31.07.2017  CEBRA 30.08.2017  CEBRA 20.09.2017 CEBRA 31.10.2017 CEBRA 30.11.2017 CEBRA 15.12.2017
 CEBRA 31.08.2017   CEBRA 25.09.2017 CEBRA 19.12.2017
  CEBRA 26.09.2017
 CEBRA 28.09.2017
 CEBRA 29.09.2017

Открито управление 2018

Януари 2018 Февруари 2018 Март 2018 Април 2018 Май 2018 Юни 2018
CEBRA 12.01.2018  
 
 
 
 
CEBRA 16.01.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юли 2018 Август 2018 Септември 2018 Октомври 2018 Ноември 2018 Декември 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз за 2017

МЕСЕЦ БЮДЖЕТ ЧС ДЕС КСФ
Януари 2017 Бюджет 01.2017 ЧС 01.2017 КСФ 01.2017
Февруари 2017
Март 2017 Бюжет 03.2017 ЧС 03.2017 КСФ 03.2017
Април 2017  Бюжет 04.2017  ЧС 04.2017  КСФ 04.2017
Май 2017
Юни 2017
Юли 2017
Август 2017
Септември 2017
Октомври 2017
Ноември 2017
Декември 2017

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз за 2016

МЕСЕЦ БЮДЖЕТ ЧС ДЕС КСФ
Януари 2016 Бюджет 01.2016 ЧС 01.2016
Февруари 2016  Бюджет 02.2016  ЧС 02.2016
Март 2016  Бюджет 03.2016  ЧС 03.2016
Април 2016 Бюджет 04.2016  ЧС 04.2016 ДЕС 04.2016
Май 2016  Бюджет 05.2016  ЧС 05.2016  ДЕС 05.2016  КСФ 05.2016
Юни 2016  Бюджет 06.2016  ЧС 06.2016  ДЕС 06.2016 КСФ 06.2016
Юли 2016  Бюджет 07.2016  ЧС 07.2016  ДЕС 07.2016  КСФ 07.2016
Август 2016 Бюджет 08.2016  ЧС 08.2016  ДЕС 08.2016  КСФ 08.2016
Септември 2016
Октомври 2016
Ноември 2016
Декември 2016

Касови отчети на бюджета и средства от Европейския съюз за 2017

 Период БЮДЖЕТ ЧС ДЕС КСФ
 до 31.03.2017 г. Бюджет 01 – 03.2017 ЧС 01  – 03.2017 КСФ 01 -03.2017
 до 30.06.2017 г. Бюджет 05 -06.2017 ЧС 05 -06.2017 ДЕС 05 -06.2017 КСФ 05 -06.2017
до 30.09.2017 г.
до 31.12.2017 г.

2

Годишен Финансов Отчет ГФО 2016

gfo-2015

Описание Вид файл  Изтегли
1. Баланс 2016 г. PDF Изтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г. PDF Изтегли файл
3. Одитен доклад на Сметна палата PDF Изтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС PDF Изтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2016 г. PDF Изтегли файл
6. Становище на Сметна палата на ГФО за 2016 г. PDF Изтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2015

gfo-2015

Описание Вид файл  Изтегли
1. Одитно-становище за заверка без резерви PDF Изтегли файл
2. Одитен-доклад PDF Изтегли файл
3. Обяснителна-записка към годишен финансов отчет PDF Изтегли файл
4. Баланс PDF Изтегли файл
5. Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета PDF Изтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2014

ЗАГЛАВИЕ ВИД ФАЙЛ DOWNLOAD
1. Одитно-становище PDF mbtanimateddownloadbutton5
2. Одитен-доклад PDF mbtanimateddownloadbutton5
3. КСФ-3 PDF mbtanimateddownloadbutton5
4. Обяснителна-записка.part 1 RAR mbtanimateddownloadbutton5
5. Обяснителна-записка.part 2 RAR mbtanimateddownloadbutton5
6. Обяснителна-записка.part 3 RAR mbtanimateddownloadbutton5
7. Чужди-средства PDF mbtanimateddownloadbutton5
8. Баланс RAR mbtanimateddownloadbutton5
9. Б-3.part 1 RAR mbtanimateddownloadbutton5
10. Б-3.part 2 RAR mbtanimateddownloadbutton5
11. ДЕС-3.part 1 RAR mbtanimateddownloadbutton5
12. ДЕС-3.part 2 RAR mbtanimateddownloadbutton5

Забележка !!!   За архивните файлове е необходимо наличието на  всички архиви в една папка за коректното им разархивиране! Разархивира се само първият  ( останалите го правят автоматично)!

Годишен Финансов Отчет ГФО 2013

Одитно становище за заверка без резерви 2013

Одитен доклад 2013

Обяснителна записка към годишния финансов отчет 2013

Баланс 2013

Формуляр Б-3 2013

Формуляр ИБСФ-3 2013